Loading...

Betingelser for onlinekurser hos SingingWolf.dk

Ved køb får du din egen side hos singingwolf.easyme.dk med personligt login via Facebook, Google eller Easyme.
Login genereres som første del af køb.
Kurset er kun til privat og personligt brug.
Videre formidling af hele kurset eller dele heraf er ikke tilladt.
Kurset er selvudvikling baseret på energiarbejde og ikke behandling.
Der er ikke knyttet nogen aftale om behandling til dette kursus.
Kurset er tilgængeligt et år efter adgang til sidste trin i kursus.
Kopiering af hele kurset eller dele deraf er tilladt til dit eget personlige brug.
Ved manglende ratebetaling lukkes adgang til kurset. 

Ved betaling af kursus skal du acceptere ovenstående betingelser.

Kontakt mig , hvis du har spørgsmål til betingelserne eller generelt.