Loading...

 

 

DEMO

TRIN 00. Introduktion og oversigt

 

 

Velkommen til dit første trin i onlinekurset Four Shields of Balance and Four Attentions.

 

 • Det arbejde du skal til at starte på er energiarbejde.
 • Gennem ny viden, indsigt og opgaver får du mulighed for oplevelser, som kan give dig nye erfaringer.
 • Kurset er et selvudviklingskursus. Det handler om DIG og DIN evne til at gøre noget, der er godt for dig.
 • Du skal arbejde med relationer: Dine relationer til dig selv (hvordan du styrker din indre cirkel af energier) og de relationer du har i verden omkring dig. 
 • Jeg fortæller dig hvor du skal lede, men ikke hvad du skal lede efter.
 • Du kan bruge kurset så mange gange du vil. Hver gang kommer du et lag dybere ind og et niveau højere op.

 

Kursert er kun til personligt og privat brug.
Du bruger det på dig selv eller som inspiration til den viden du allerede har.  

 

 

Dette kursus bygger på en specifik tradition, der hedder The Origin Teachings of the Delicate Lodge. Gammel visdom tilbage til kulturer fra præ-mayaindianerne suppleret med visdom fra andre traditioner i konceptet Earth Wisdom, som er designet og bragt ud i verden af mine lærere (Keepers of Wisdom) RainbowHawk, WindEagle og WhiteEagle.

 

Gennem kurset vil du møde originale redskaber med rødder i indiansk visdom. Du vil få indsigt, der er baseret på visdom. En visdom, der er erfaret gennem praksis gennem generationer - tidsløst, altomfavnende og virkningsfuldt.

 

Kursets øvelser og opgaver skal hjælpe dig til, at åbne op for dine intuitive og spirituelle kanaler. Når du i den åbning holder fast i din vilje til at lære, så kommer dét du skal bruge. Lad være med at forsøge at presse noget frem. Det kommer når du er parat og du får hvad du beder om. Det kan have udtryk og former du ikke forventer, da du kan få kontakt til ubevidste dybe lag i dig selv, som umiddelbart ikke er en del af dit daglige bevidste liv. Men uanset hvad du møder, så skal det til for at du kommer ind til de svar du går efter.

 

Din mulighed for læring gennem kurset er baseret på din respons på oplevelser du opsøger eller skaber for dig selv.
Oplevelser, der giver dig nye historier, der giver dig nye erfaringer, som giver dig nye afsæt til dine næste historier... et fortløbende "learning by doing." 

 

 

 • Når du åbner et trin, så giv dig god tid til at tage stoffet ind. Lad det fylde, skabe spørgsmål, give dig undren...
 • I trin 4 vil jeg give dig mine anbefalinger til, hvordan du bedst kan arbejde med de enkelte trin og kurset generelt.
 • De fleste trin afsluttes med en opgave, som vil styrke og hjælpe dig i dit videre arbejde og en anbefaling til, hvordan du bedst kan tage inspirationen og undervisningen ind i dit daglige liv.
 • Alt, hvad jeg præsenterer dig for er tilbud om at lære noget. Hvordan du vil gøre er selvfølgelig op til dig.
 • Jeg har bestræbt mig på, at gøre stoffet og øvelserne så let tilgængelige som overhovedet muligt. Derfor er tekst understøttet og suppleret med guidede meditationer, illustrationer, lydfiler og videoer til at hjælpe dig på vej.
 • Jeg har sammensat kurset, så der er progression fra trin til trin. Derfor vil jeg anbefale, at du åbner ét trin ad gangen i rækkefølge og følger mine anbefalinger på tidsrammer, som er beskrevet i hvert trin. På den måde får du mest ud af kursets indhold og din egen indsats og du bevarer overblikket.

 

 

 

Kursets opbygning:

 

 • Trin 00: Introduktion og oversigt
 • Trin 01: Perspektiver, der gør en stor forskel.
 • Trin 02: TeachingWheels.
 • Trin 03: Historiers kraft
 • Trin 04: Spirit og Command.
 • Trin 05: Livsterritorier.
 • Trin 06: Manual og værktøjskasse.

 

 • Trin 07: Introduktion til Four Shields of Balance.
 • Trin 08 :Energien og perspektivet i øst.
 • Trin 09: Energien og perspektivet i vest.
 • Trin 10: Balancen mellem øst og vest.
 • Trin 11: Energien og perspektivet i syd.
 • Trin 12: Energien og perspektivet i nord.
 • Trin 13: Balancen mellem syd og nord.
 • Trin 14: Four Shields of Balance. Fire værensformer i en balanceret helhed.

  

 • Trin 15: Introduktion til Four Attentions.
 • Trin 16: Energien og perspektivet i sydøst.
 • Trin 17: Energien og perspektivet i sydvest.
 • Trin 18: Energien og perspektivet i nordvest.
 • Trin 19: Energien og perspektivet i nordøst.
 • Trin 20: Four Attentions - Fire bevidshedsformer og deres indbyrdes flow.

 

 • Trin 21: Status og opsamling.
 • Trin 22: Afslutning og inspiration videre frem.

 

Oplevelser ud fra handling er omdrejningspunktet gennem hele kurset. Derfor giver jeg efter hvert trin anbefalinger til, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte trin. Det du møder skal have tid til at sætte sig. Den viden og visdom du tilegner dig skal integreres i hele dig og ikke kun ligge i din rationelle forståelse.

 

I de "rene" onlinekurser giver jeg dig anbefalinger på tidsforbrug og tilhørende strukturering af kursets trin.

 

Selve måden at arbejde med energierne på, er først at åbne dem op og tage dem ind. Derfra så "går" du med dem, hvilket vil sige, at du har en intentiøs opmærksomhed på den specifikke energi eller anden opgave med dig i alt hvad du laver. Din læring ligger i, at opdage hvordan det du går med er levende og manifesterer sig i og omkring dig i dit daglige liv.

 

Du bruger den tid, som du mener er bedst for dig - der er intet facit eller opskrift som skal følges.
Brug hellere længere end kortere tid - det vil du få mest ud af.
Den tid du bruger på selve kurset er en investering i din personlige udvikling mod bedre balance og mere livskvalitet.
Det vigtigste er, at du kan holde din balance undervejs og ikke udmatter dig selv eller presser for hårdt på i forhold til dig selv eller i dine omgivelser.

 

Dét du er og dét du har omkring dig, er dét du fremadrettet skal bygge på. 

 

 

 

 

Opgaver på trin 00 fra kurset. 

 • Hvad har fået dig til at vælge dette kursus?
 • Hvad vil du bruge det til?
 • Overvej, hvordan din tidsramme skal se ud. Hvornår har du tid? Hvornår vil du tage dig tid? Skriv din beslutning ned. Det er en aftale du laver med dig selv baseret på din bedste intention - du gør det bedste du kan. Hvis du ændrer noget i din intention undervejs, så betragt det som at bryde en aftale med en, der betyder alt for dig - dine argumenter skal komme fra din selvautoritet.

 

 

Anbefalinger på trin 00 fra kurset.

 • Skriv dagbog over, hvad du gør, oplever og erfarer.
 • Tegn eller mal, når du gerne vil reflektere eller respondere. Det giver god kontakt til din indre visdom. 

 

 

Good Medicine