Loading...

The Lineage of

The Origin Teachings of the Delicate Lodge.

 

Uddrag fra kapitlet The Origin Teachings... i min bog Den Smukke Vej.

 

Den efterfølgende historiske linje er en blanding af egen research, inspiration fra kilder i forskellige medier og uddrag af ”The Lineage“ oversat fra mine læreres hjemmesider og hvad der er blevet fortalt undervejs:

 

”I året 968 e.Kr. er der en Toltekerpræst, der hedder Topiltzin, der udråber sig selv som den tilbagevendte Quetzalcoatl. Han kalder sig ”Den anden Quetzalcoatl” og bliver en guddommelig konge. Han bygger Toltekernes hovedstad Tula. Han regerer i årtier.
Hans regeringstid ender ved en fatal fejlvurdering idet han forbyder menneskeofringer og derved fratager præsterne deres arbejde. Det bliver de meget vrede over og narrer ham ved at drikke ham fuld i Pulque (gæret saft af agave). Quetzalcoatl mister sin hellige status. Beskæmmet sejler han ud på havet mod øst.
Da han sejler forudsiger han sin tilbagekomst når stjernerne står i samme position (den forudsigelse falder sammen med ankomsten af Spanierne under ledelse af Hérnan Cortéz i Vera Cruz i 1519).

 

Han sejler mod øst og syd og kommer til en strand på Yucatan. Her bor Mayaindianere, der ifølge deres præster netop på dette tidspunkt venter på, at deres guddommelige budbringer Kukulkan, skal vende tilbage. De, som møder ham da han ankommer, ser ham som deres tilbagevendte gud, Kukulkan.
Under navnet Topiltzin-Quetzalcoatl-Kukulkan bliver han konge over Itza-Mayaerne. Han genopbygger den gamle hovedstad Chichen Itza.

 

Det er blevet fortalt, at en præstinde fra Maya-folket ved navn FlysCrow flere hundreder år senere leder sit folk over Den Mexicanske Golf. De forlader Yucatan, hvor der er store omvæltninger. Hun tager læren fra Quetzalcoatl med sig. De kommer til mundingen af Mississippifloden, hvor de opbygger et nyt samfund baseret på Teachings fra Quetzalcoatl. De ældgamle glyffer, som de bringer med sig, spredes mod øst og vest og bliver efterhånden til Teaching Wheels og afspejles i mange stammers kulturer.
Teachings Wheels er samlet i Teaching Belts, der bliver båret gennem generationer af Medicin-folk i en mundtlig tradition. Det er vigtigt, at holde relationen til moder jord og alt det liv, der udstråler fra hende, intakt og i live.

 

Fra midten af 1800-tallet breder den hvide mands civilisation sig. Bygningen af jernbanen tværs over Amerika, der blev indviet i 1869 og kolonialiseringen af prærien, truer nu for alvor den indianske kultur med udslettelse. Mange medicin-folk bliver dræbt og med dem også den visdom, de bærer i deres Teaching Belts.   I 1879 bliver der afholdt et stort Council i Oklahoma, hvor mange stammer er repræsenteret. Der er nu kun 37 Teaching Belts tilbage ud af oprindeligt flere hundreder, så der er fare for, at visdommen vil forsvinde. Det bliver besluttet at give de 37 Teaching Belts til 37 kvinder, da alle mænd er i fare.

 

En medicinkvinde fra Cree-indianerne, der hedder Tomasiasah, er én af dem, der får overdraget Teaching Belts. Hun rejser tilbage til sit land, områderne nord for de store søer. Tomasiasah har gennem tiden forskellige elever, der følger hende og lærer om the Teachings. I vores tid har Eschimah, der dør i 1969, overleveret Teaching Belt kaldet ”The Delicate Lodge” til sin elev MountainRiver, der er blevet medicinlærer.
Bæltet indeholder mere end ét hundrede hjul af visdom med rødder helt tilbage til den oprindelige mundtlige tradition baseret på læren fra Mayaindianerne og Quetzalcoatl.
MountainRiver har givet dette bælte videre til RainbowHawk og WindEagle, der har givet bæltet videre til WhiteEagle. WhiteEagle er min lærer gennem Art of Relationship Training og Council Guide Training.

 

Terese møder RainbowHawk og WindEagle på et kursus i Cornwall i starten af dette årtusind. Hun bliver begejstret og ønsker, at de kommer til Danmark. Hvis Terese kan samle en gruppe, så vil de gerne komme. Gruppen bliver samlet og de bliver de første uddannede Council Guides i Danmark.
Det er starten på mange ceremonier og mange menneskers mulighed i Danmark for at gå Den Smukke Vej i Earth Wisdom. RainbowHawk og WindEagle har stiftet Ehama Institute. WhiteEagle har stiftet Dancehammers. I begge tilfælde er der tale om non-profit foretagender. På hjemmesiderne ehama.org og dancehammers.com kan man læse mere om Visdommen, the lineage og de Keepers of Wisdom, jeg har mødt“.

 

Uddrag og oversættelse af The Lineage er bragt videre i respekt for dem, der været her før os og fortalt historien.

 

 

 

 

 

 

 

Den Smukke Vej
SingingWolf: